עבירת תקיפת שוטר

עבירת תקיפת שוטר מתייחסת למצב בו אדם תוקף שוטר בעת מילוי תפקידו ולא בהיותו אזרח פרטי, עבירה זה עושה הבדלה בין תקיפה "רגילה" לבין תקיפה בנסיבות מחמירות ובהתאם מפרידה בין העונשים של התוקפים.

 

תקיפת שוטר – הגדרה משפטית

סעיף 273 לחוק העונשין מגדיר את עבירת תקיפת שוטר – "התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים".

סעיף 274 לחוק העונשין מגדיר את עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות – "התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו – מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים:

  1. התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;
  2. היה מזויין בנשק חם או קר;
  3. התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים"

 

לסיוע משפטי בתחום הפלילי – https://www.martindale.co.il

 

יחס בתי המשפט לעבירת תקיפת שוטר

בתי המשפט בישראל מתייחסים בחומרה לעבירת תקיפת שוטר, לרוב נוטים השופטים בבתי המשפט לתמוך בעמדת הפרקליטות כנגד האזרח וקובעים עונשי מאסר בהתאם לסעיפי חוק העונשין הרלוונטיים, בנוסף לעיתים השוטרים מחמירים עם הנאשמים וקובעים קנסות ופיצויים כספיים לשוטר שנפגע, לכן במידה ואתם מתמודדים עם אישום מסוג זה תצטרכו לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום הפלילי ובפרט בעבירות מהסוג הזה.

 

דגשים בנוגע למושג התקיפה

חשוב לציין שהתביעה יכולה לסווג דחיפה קלה כתקיפה, כך שגם וויכוח יצרי עם שוטר שלא גרר לאלימות פיזית משמעותית עלול לגרור תביעה פלילית כנגד הנאשם. החוק מגדיר בסעיף 378 לחוק העונשים את עבירה התקיפה באופן הבא:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות"

לרוב נוטים השופטים בבתי המשפט לפרש את החוק באופן מחמיר, מה שמעמיד אזרחים נורמטיבים במצבים קשים מבחינה משפטית.

 

כיצד להתמודד עם האשמה בתקיפה של שוטר

חשוב להדגיש, תקיפת שוטר היא עבירה חמורה שזוכה ליחס מחמיר הן מצד הפרקליטות והן מצד בתי המשפט וזאת ללא קשר לנסיבות המקרה. לכן, חשוב שתפנו למשרד עורכי דין שמתמחה בתחום ושיוכל לסייע לכם  בגיבוש אסטרטגיית הגנה טובה כמו גם לאתר עדים למקרה שיוכלו להפריך את טענות התביעה או לשפוך אור על נסיבות המקרה שייתנו הצדקה מסויימת למעשיכם.

גם אם עורך הדין לא יצליח לחלץ אתכם לחלוטין מהמקרה הוא יוכל לסייע לכם להפחית למינימום את העונש שתקבלו כך שתוכלו לחזור לנהל חיים נורמטיביים בזמן הקצר ביותר.

עבירות כלכליות (להתייחס להלבנות הון).

תוכן עניינים