מה העונש על אי דיווח חשבונות ואחזקות פיננסיות מחוץ לארה"ב?

רשות המיסים האמריקאית היא אחד הגופים המשמעותיים ביותר בארה"ב, הפועלת בכל הכלים והאמצעים הקיימים ברשותה, בכדי לוודא כי אזרחים אמריקאים וכן משקיעים זרים בארה"ב, אכן ממלאים את חבות המס שלהם. אז מהו העונש על אי דיווח חשבונות ואחזקות פיננסיות מחוץ לארה"ב?

 

מהם המאפיינים של שיטת המיסוי האמריקאית?

צמד המילים "מס הכנסה" מעורר אצל מרבית האנשים תחושות שונות ובעיקר חשש ודאגה מהצורך להתמודד עם רשות המיסים. הדברים נכונים ביתר שאת כשאנחנו עוסקים בנושא מיסוי אמריקאי, תחום עליו אחראית רשות המיסוי האמריקאית (IRS), הנחשבת לאחד הגופים העוצמתיים והמשמעותיים בארה"ב.

שיטת המיסוי האמריקאית נחשבת לשיטה ייחודית בהשוואה למדינות אחרות, שכן היא כוללת גם חובת דיווח נרחבת במיוחד, החלה הן על אזרחי ארה"ב, גם אלו שאינם מתגוררים באחת ממדינות ארה"ב והן על תושבים זרים המשקיעים בתחומי ארה"ב.

 

חובת הדיווח – מה היא כוללת?

חובת הדיווח לרשות המיסים האמריקאית מבדילה בין אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד, לבין אזרחי מדינות זרות, להם קיימת פעילות עסקית בתחומי ארה"ב. כך, אזרחי ארה"ב מחויבים לדווח על הכנסותיהם באמצעות טופס 1040 ובמקרים מסוימים, אף לדווח על חשבונות זרים בבעלותם, באמצעות טופס FBAR ואילו תושבים זרים ידווחו באמצעות טופס NR1040.

במסגרת חובת הדיווח, אזרחי ארה"ב יידרשו לדווח על כל הכנסה העוברת את סך ה – 400$ ובמידה ומדובר בשכירים, הרי שקיימים ספי הכנסה שונים, הנקבעים בהתאם לסטאטוס האישי של הנישום. דיווח על חשבונות זרים יתבצע במקרה שבנקודת זמן מסוימת בשנת המס, היה לישות האמריקאית (חברה או אזרח אמריקאי) סכום בחשבון העולה על סך 10,000$.

 

עד מתי יש לבצע את הדיווח לרשות המיסים?

מועדי הדיווח לרשות המיסים נחלקים אף הם בין אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד, הנדרשים להגיש את טפסי הדיווח שלהם עד לתאריך 15.4 של שנת המס העוקבת, לבין משקיעים זרים, אשר יידרשו לדווח על הכנסותיהם עד לתאריך 15.6 במקרה והם משקיעים יחידים ועד לתאריך 15.3 במקרה של חברות זרות.

 

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין אי דיווח חשבונות ואחזקות פיננסיות מחוץ לארה"ב?

ההכנסות מתשלומי המיסים מהווים את אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של ארה"ב ובהתאם לכך, רשות המיסים עושה כל שביכולתה בכדי למנוע מכספי המיסים הללו לעבור מתחת לרדאר שלה, לרבות באמצעות הטלת סנקציות ועונשים כבדים על אי דיווח בזמן, דיווח לא מדויק וכמובן, דיווח כוזב במזיד במטרה להעלים מס.

מלבד הריבית הנלווית לסכומים שלא דווחו, הרי שהעונשים הקיימים בחוק יכולים לנוע בים קנסות, היכולים להגיע לסך 20% מחבות המס, דרך עונשי שלילת הדרכון האמריקאי ועד עונשי מאסר בפועל.

 

לסיכום

רשות המיסים האמריקאית פועלת בשנים האחרונות ביתר שאת ובכל האמצעים העומדים לרשותה, בכדי למנוע מכספי המיסים לעבור מתחת לרדאר שלה, ואחד הביטויים לכך הוא באמצעות הענישה המחמירה בגין אי דיווח לרשות המיסים, עונשים היכולים לנוע בין קנסות כבדים, שלילת הדרכון ואף עונשי מאסר בפועל.

מיסוי אמריקאי

תוכן עניינים